Các Đồng Coin

HEGIC Token là gì? Thông tin chi tiết về dự án Hegic và Hegic token

Dự án Hegic (Hegic) là gì?

Hegic là giao thức giao dịch hợp đồng quyền chọn trên chuỗi trên Ethereum được hỗ trợ bởi hợp đồng hợp đồng thông minh Hedge Contracts và các công cụ thanh khoản (Liquidity Pools).

Chúng ta đã biết Quyền chọn là một trong những công cụ phái sinh phổ biến nhất trên thị trường tài chính truyền thống. Với giao thức Hedge chúng ta có thể cần thực hiện các giao dịch quyền chọn mà không cần thông qua tổ chức trung gian nào.

dự án hegic là gì hegic token là gì

Phương thức hoạt động hợp đồng quyền chọn của Hedge (Hegic)

Hợp đồng quyền chọn mua cung cấp cho Buyer/Người Mua (người nắm giữ) Holder quyền mua tài sản cơ sở ở một mức giá xác định trong một thời hạn nhất định, cố định.

Đối với người bán, thì Hợp đồng quyền chọn bán cung cấp cho Buyer/Người Mua (người nắm giữ) quyền bán tài sản cơ sở ở một mức giá xác định trong một thời hạn nhất định, cố định.  Nhà giao dịch bán một hợp đồng quyền chọn (Call hoặc Cut) để kiếm tiền bảo hiểm được gọi là Call Writer/Người bán.

phương thức hoạt động hợp đồng quyền chọn của hedge

Hegic hoạt động khá đơn giản với sự tham gia của 2 bên là Writers và Buyers:

 • Buyers: Những người có nhu cầu mua quyền chọn (call hoặc put) trên Hegic. Buyers có thể tùy chỉnh các thông số của hợp đồng quyền chọn như kích thước size, thời gian (time), và mức giá thực hiện hợp đồng (strike price).
 • Writer/Người bán: Những người bán quyền chọn (call hoặc put) để kiếm lợi nhuận và để trở thành Writer/Người bán trên Hegic, người dùng chỉ cần cung cấp thanh khoản vào Hegic Pool.

Cấu tạo thành phần trên Hegic gồm 8 thành phần:

 • Premium: Giá trị/Chi phí phải trả cho 1 quyền chọn Call/Put hay còn gọi là Phí bảo hiểm: phí của hợp đồng quyền chọn mà Buyer trả cho Writer/Người bán để hưởng các quyền mà hợp đồng quyền chọn chuyển giao. Trên Hegic, chức năng của phí bảo hiểm được tích lũy và chia sẽ cho Writer/Người bán vì đã chấp nhận rủi ro cung cấp thanh khoản.
 • Strike Price: Hợp đồng sẽ được thực thi tại giá này.
 • Break Even Price: Mức giá hòa vốn
  • Đối với người mua: Mức giá hòa vốn là mức giá mà ở đó chi phí bảo hiểm (Premium) bỏ ra ban đầu để mua bằng với mức lợi nhuận đạt được khi kết thúc hợp đồng quyền chọn.
  • Đối với người bán: Mức giá hòa vốn là mức giá mà ở đó phần thưởng nhận từ Premium nhận được bằng với chi phí phải trả khi phải thực hiện quyền chọn.
 • Expiry Date: Thời gian quyền chọn có hiệu lực được thực thi.
 • Settled: Profit: được thanh toán bằng gì?
Xem thêm  Qiwi Wallet là gì? Hướng dẫn Nạp và rút tiền trên ví Qiwi chi tiết nhất

Ba loại phí khi thực hiện hợp đồng quyền chọn trên Hegic: Premium (Phí rủi ro phòng hộ, cũng là giá của hợp đồng quyền chọn), Settlement fee (Phí trong quá trình thực hiện giao thức của hệ thống khoảng 0.05%), Phí Gas (Khi chuyển chuyển dịch ra vào các Ví).

cấu tạo thành phần trên hegic

Đặc điểm của nổi bật của hệ sinh thái Hedge (Hegic)

Hegic là một hệ thống hợp đồng Ethereum tích lũy và giữ thanh khoản theo cách không giám sát, Writer/Người bán các Hợp đồng quyền chọn (Hedge) cho Buyer/người nắm giữ, quá trình được thực hiện trên giao thức chuỗi khối.  Trong thị trường tài chính truyền thống, The Options Clearing Corporation (OCC) tổ chức thanh toán bù trừ phái sinh vốn cổ phần lớn nhất thế giới, đóng một vai trò quan trọng trong thị trường quyền chọn.  Trong giao thức Hegic, không cần tổ chức thanh toán bù trừ tập trung.  Hợp đồng quyền chọn trên Hedge được tạo, duy trì và giải quyết theo cách phi tập trung.  Việc thực hiện các Hợp đồng quyền chọn (Hedge) được đảm bảo bởi tính thanh khoản được phân bổ và khóa trên chúng, dấu thời gian và Máy ảo Ethereum (EVM) thực thi mã.

Người nắm giữ có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng Hợp đồng quyền chọn trên Hedge để bảo vệ giá trị tài sản của họ khỏi sự sụt giảm trong một khoảng thời gian nhất định.  Hợp đồng phòng hộ (Hedge) tương tự như bảo hiểm theo cách nó bảo vệ chủ sở hữu khỏi sự giảm giá tiềm ẩn của tài sản.  Không có sự phân tán rủi ro trong giao dịch quyền chọn trên thị trường tài chính truyền thống;  đây là lý do tại sao khoản lỗ của người bán quyền chọn (Writer/Người bán) về mặt lý thuyết là không giới hạn.  Các nhà văn có thể được hưởng lợi từ thực tế là trong các Hợp đồng phòng hộ (Hedge) rủi ro được chuyển từ một người cụ thể sang toàn bộ nhóm các nhà cung cấp thanh khoản.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ việc bán các Hợp đồng phòng hộ (Hedge) có thể có khả năng đánh bại lợi nhuận cho vay theo chuỗi vì phí bảo hiểm mà người nắm giữ phải trả cao hơn để bù đắp rủi ro thua lỗ cho Writer/Người bán.  Cả Buyer/Người Mua (người nắm giữ) và người bán (Writer/Người bán) Hợp đồng phòng hộ (Hedge) đều được hưởng lợi từ sự minh bạch của việc định giá hợp đồng và thanh toán theo chuỗi.  Do đó, các Hợp đồng quyền chọn (Hedge) trên Hedge có thể được coi là một giải pháp thay thế không bị giam giữ, không tin cậy và chống kiểm duyệt cho các hợp đồng quyền chọn.

Xem thêm  Zilliqa (ZIL) là gì? Thông tin chi tiết về đồng tiền điện tử ZIL

Hệ sinh thái của Hedge (Hegic)

Hiện tại Chỉ có duy nhất giao thức Hedge thực hiện mua bán quyền chọn. Và Pool cung cấp thanh khoản cho hợp đồng.

Token Hegic (Hegic) là gì?

Hegic là token ERC20 là unity và contributions Token hoặc có thể xem như native token trong hệ sinh thái Hedge. Token giao thức Hedge với 3 mục đích sử dụng chính là Rewards, Staking và Governance:

 • Rewards: HEGIC được dùng làm phần thưởng cho các Liquidity Providers (LPs) và options holders.
 • Staking: Những người nắm giữ HEGIC có thể mang đi staking để nhận được lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol.
 • Governance: Người staking HEGIC sẽ có quyền biểu quyết quản trị giao thức Hegic. Hiện tại, HEGIC chưa được kích hoạt chức năng này.

Một số thông tin cơ bản về token Hegic

 • Tên Token: Hegic Token
 • Ticker: HEGIC
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20
 • Địa chỉ hợp đồng: 0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430
 • Cung lưu thông: 503.899
 • Tổng nguồn cung: 3.012.099.888 HEGIC

Phân bổ token Hegic

phân bổ token hegic

Early Contributors: Những người đóng góp ban đầu

 • 20% ~ 602.402.000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người đóng góp ban đầu cho giao thức. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:
 • 600.000 HEGIC sẽ được mở khoá ngay ngày đầu Hegic ra mắt (tháng 09/2020). 451.802.000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần và sẽ hoàn thành sau 18 tháng.

Development Fund: Đội ngũ

 • 10% ~ 301.200.988 HEGIC sẽ được phân bổ làm quỹ phát triển Hegic sử dụng để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của giao thức, trang trải chi phí hoạt động. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:
 • 300.000 HEGIC sẽ được mở khoá trong ngày đầu Hegic ra mắt, 225.900.000 H EGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần trong vòng 36 tháng.

Balancer Pool

 • 5% ~ 150.596.900 HEGIC sẽ được dùng để tạo thanh khoản cho HEGIC thông qua Balancer Pool (chưa kích hoạt).

Bonding Curve

 • 25% ~ 753.001.000 HEGIC được dùng để tạo thanh khoản chính cho HEGIC token thông qua Bonding Curve. Cứ mỗi lần mua hoặc bán thì giá HEGIC sẽ tăng hoặc giảm 0.00000000001 ETH.
 • Phí mua trên Bonding Curve là 0% và phí bán là 10% (5% dành cho development fund, 5% dành cho staking lot).

Liquidity M&U Rewards: Khai thác thanh khoản và Nhận thưởng

 • 40% ~ 1.204.809.000 HEGIC dùng làm lợi ích cho writers và buyers để bootstrapping lượng người dùng Hegic thông qua chương trình liquidity mining & utilization với tổng cộng 3 giai đoạn.
Xem thêm  Finminity (FMT) là gì? Tổng quan về đồng tiền điện tử FMT

Đội ngũ phát triển dự án

Hiện tại chưa công bố, và chúng tôi đang cập nhật …

Cách kiếm và sở hữu HEGIC Token

 • Trở thành nhà cung cấp thanh khoản: Khi bạn trở thành LP cho các option pool, bạn sẽ nhận được token gọi là writeETH làm bằng chứng cho khoản tiền gửi của bạn trong option liquidity pool. Token này phải được stake để nhận được rHEGIC. rHEGIC sẽ được quy đổi 1:1 với HEGIC
 • Reward cho Option Holder: Người dùng mua các option trên Hegic, nhận phần thưởng sử dụng (20% total) khi nắm giữ và sử dụng giao thức.
 • Exchange: Đơn giản nhất là bạn mua nó trên sàn giao dịch niêm yết Uniswap.

Bạn cũng có thể mua Hegic token trên hầu hết các sàn tập trung như Binance, Huobi, Bittrex, Coinbase, OKEx,…

Ví lưu trữ token Hegic

Hegic là token ERC-20 nên bạn có thể lưu trữ trên các ví có hỗ trợ tiêu chuẩn này như:

 • Metamask
 • Myetherwallet
 • Trust Wallet
 • Atomic Wallet

Tổng kết

Hegic là một trong những dự án đầu tiên phát triển SmartContract về hợp đồng quyền chọn trên nền tảng Blockchain đối với mạng Ethereum. Với tổng vốn hóa tới thời điểm đạt hơn 88 triệu USD và token Hegic niêm yết trên các sàn giao dịch hứa hẹn sẽ tạo ra sức hút đối mạnh mẽ. Việc mở rộng tính năng quản trị cho phép người dùng tham giao vào quá trình quản trị các giao thức trên Hegic, bỏ phiếu và nhận phần thưởng thể hiện tính minh bạch của dự án.

Hegic có tổng nguồn cung khá lớn và mới chỉ phân bổ chỉ một phần đưa vào lưu thông. Nhược điểm hầu hết các dự án DeFi là có tính năng lạm phát khi chưa có sự minh bạch trong phát hành token và quản trị vốn và chi phí giao dịch trên mạng Ethereum ngày càng đắt đỏ.

Nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cân nhắc mức phí giao dịch khi giao dịch mạng ngang hàng, tránh tổn thất phí.

Đừng quên tham gia nhóm Telegram của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường Crypto nhé.


Tham gia nhóm chat Fomo Sapiens ngay để cùng thảo luận về những vấn đề nóng hổi của thị trường DeFi cùng đội ngũ admin Coin68 nhé!!! 


Có thể bạn quan tâm:

Nguồn : coin68.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

You cannot copy content of this page